De assistentes – Huisartsenpraktijk Druten – Druten
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Druten
Heuvel 3a 6651 DA
Druten

De assistentes

De assistente maakt afspraken en geeft telefonische adviezen.  Om een goede planning mogelijk te maken vraagt zij naar de reden van uw spreekuurbezoek. Ook kan zij zelfstandig of na overleg met de huisarts adviezen geven. Ook zij heeft haar beroepsgeheim. Voor een afspraak bij de huisarts wordt 10 minuten gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben, dan kunt u dit bij de assistente aangeven.

Onze doktersassistenten zijn bevoegd om onderzoek en kleine medische handelingen te verrichten. Zij houden hiervoor dagelijks eigen spreekuren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bloeddrukmeting, wondbehandeling, toedienen van injecties, verwijderen van hechtingen, uitspuiten van oren, glucosemeting, longfunctiemeting, het maken van uitstrijkjes, etc.

Ook de assistente werkt op afspraak.

Urineonderzoek

Indien u urine wil laten nakijken, omdat u mogelijk een blaasontsteking heeft, kunt u verse urine, voor 10:00 uur, bij de assistente inleveren. Vers is de urine de eerste 2 uur, of, indien u de urine in de koelkast bewaart, de eerste 24 uur. Het onderzoek is het betrouwbaarst als de urine minstens 2 uur in de blaas heeft gezeten, bijvoorbeeld de eerste urine na de nacht. Zet u op het potje naam en geboortedatum en zorg dat degene die de urine inlevert weet wat de klachten zijn. Indien u urine moet brengen omdat er eiwit in de urine zat en nu een blaasontsteking moet worden uitgesloten, brengt u dan de urine niet op vrijdag.

Bloeddrukmeting

Indien u uw bloeddruk wil/moet laten controleren, maakt de assistente hiervoor een afspraak. Dit gebeurt over het algemeen bij de assistente of de praktijkondersteuner, afhankelijk van uw voorgeschiedenis. Behalve het meten van de bloeddruk zal ook gekeken worden naar andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten. De assistente of de praktijkondersteuner brengt zo uw risico in kaart. Ook bij een vraag over cholesterol of suiker is het vaak zinvol zo’n risico-inventarisering te doen. Meestal krijgt u ook een labformulier mee. Daarna worden de metingen en uitslagen beoordeeld door een praktijkondersteuner met een huisarts. Ruim na de meting en evt. bloedprikken kunt u bellen voor de uitkomst en het beleid.

Het is dus niet (meer) de bedoeling om voor bloeddrukcontroles het spreekuur van de dokter te bezoeken. We hopen zo de zorg te verbeteren en het spreekuur van de huisartsen te ontlasten en vragen hiervoor uw begrip.

Ook is het mogelijk om kortdurend een bloeddrukmeter te lenen van de praktijk.
Omdat de leenmeters op onze praktijk regelmatig allemaal uitgeleend zijn en u soms lang moet wachten voor u een meter kunt lenen kunt u overwegen om zelf een meter aan te schaffen.
Hier vindt u een link voor een betrouwbare en betaalbare meter.
Een invulformulier met instructie om thuismetingen te verrichten vind u hier.

Wratten spreekuur

Indien u wratten wil laten aanstippen kunt u hiervoor een afspraak maken op het spreekuur van de assistente.
Mocht de assistente twijfelen over een wratje/plekje dan word deze niet aangestipt en word er verwezen naar het spreekuur van de huisarts, ook kan het zijn dat de assistente eerst vraagt om een foto van het wratje/plekje te sturen voordat u op het spreekuur kan komen.

 


De praktijkondersteuners

Praktijkondersteuners Somatiek

De praktijkondersteuner is een paramedisch functionaris op HBO-niveau, die is opgeleid om in de huisartsenpraktijk bepaalde taken van de huisarts over te nemen. Zij voert uitsluitend taken uit onder supervisie van de huisarts en richt zich voornamelijk op de begeleiding van de chronisch zieke patiënt. De praktijkondersteuners werken alleen op afspraak.

Praktijkondersteuners GGZ

De praktijkondersteuner GGZ heeft kennis en ervaring op het gebied van uiteenlopende psychische klachten en psychiatrische aandoeningen. De huisarts kan naar hem/haar verwijzen voor verdere inventarisatie van de problemen, voor diagnostiek en/of voor begeleiding. Er vindt regelmatig overleg plaats met de eigen huisarts. Zo nodig wordt de patiënt alsnog verwezen naar een andere zorgverlener/zorginstelling. Ook deze praktijkondersteuners werken alleen op afspraak. Vergoeding vindt plaats op grond van de basiszorg huisartsgeneeskunde en wordt volledig, zonder eigen risico, vergoed door uw zorgverzekeraar.