Praktijkvisie, missie & accreditatie – Huisartsenpraktijk Druten Centrum – Druten
Header afbeelding
Heuvel 3a 6651 DA Druten Tel:0487-512423

Praktijkvisie, missie & accreditatie

Praktijkvisie

Met onze praktijkvisie willen we u laten weten wat u van ons kunt verwachten en welke normen en waarden wij hoog in het vaandel hebben staan. Allereerst vinden wij het belangrijk dat iedereen, zowel patiënt als medewerker, zich welkom, gehoord en veilig voelt. Dit willen wij onder andere bereiken door  toegankelijk, respectvol en betrokken met elkaar om te gaan. Deze omgangsnormen bieden we u graag, maar verwachten we ook van u.

Wij zorgen graag voor de continuïteit van zorg voor patiënt en gezin en stellen ons vaak (pro-) actief op bij belangrijke gebeurtenissen en ziekten. De patiënt is de spil in de zorg voor zijn gezondheid, functioneren en beleving. Wij willen samen met u weloverwogen beslissingen nemen voor een optimale levenskwaliteit, voor nu en voor in de toekomst. We proberen u daarbij van de nodige en juiste informatie te voorzien. We hopen daarmee een positieve bijdrage te leveren aan uw gezondheid  waarin we gezondheid zien als ‘het vermogen om je aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. In aanvulling daarop, staan wij open voor een gesprek met u over het levenseinde en over uw wensen en de (on)mogelijkheden daarin.

Om te zorgen dat u snel met uw vragen terecht kan en nodige zorg op tijd en door de juiste medewerker geleverd kan worden, zijn onze assistentes goed geschoold. Zo kunnen zij een juiste inschatting maken van uw zorgvraag en een aantal vragen telefonisch al voor u op te lossen. Hiermee houden wij de wachttijden kort en kunt u indien nodig altijd dezelfde dag bij ons terecht. Ook ons patiëntenportaal geeft voor u een toegang waar u met uw vragen terecht kan. Tevens zijn wij in de vakanties gewoon open.

Ons team is continu bezig met het onderhouden van (medische) kennis en het verbeteren van onze zorgprocessen. Wij groeien graag mee met de vele veranderingen in de zorg en eisen van deze tijd, om zo de zorg en faciliteiten te kunnen bieden die u verdient. Uiteraard mag u ons altijd aanspreken als u verbeterpunten voor onze werkwijze ziet.

Wij ondersteunen de langetermijnvisie van NHG en LHV. Daarnaast hebben we onze eigen visie op de toekomst in de regio en hebben we bepaald welke functie wij daarin willen hebben.

Jaarlijks beoordelen we de kansen en risico’s vanuit de omgeving in ons Praktijkverslag/-plan.

 

Missie

Als team in onze huisartsenpraktijk voelen wij ons verantwoordelijk voor een patiëntspecifieke zorg in de woonwijk: laagdrempelig, toegankelijk, begrijpelijk, doelmatig en servicegericht. Wij doen dit in samenwerking met andere zorgverleners en met respect voor de eigen verantwoordelijkheid van de individuele patiënt, die wij persoonlijk kennen. Door continue nascholing en het scheppen van een gezonde werkomgeving voor ons team, mogen patiënten en zorgverzekeraars verwachten dat deze zorg geleverd wordt.

Onze praktijk is onder andere opleidingspraktijk voor huisartsen in opleiding en medisch studenten. Daarom hebben wij een voorbeeldfunctie in de zorg betreffende organisatie, verslaglegging en communicatie. Gezondheidszorginstellingen zijn onderdeel van een gezonde samenleving.

Preventieve projecten zien wij als een belangrijke toegevoegde waarde. Daarom trachten wij binnen onze mogelijkheden financieel verantwoorde zorg te leveren op een efficiënte en effectieve wijze, waarbij we rekening houden met ethiek, gewetensbezwaren en wetenschappelijke onderbouwingen.

 

NHG praktijkaccreditering

Onze huisartsenpraktijk heeft het keurmerk NHG-Praktijkaccreditatie. Dit kwaliteitskeurmerk staat voor kwalitatief goede zorg, tevreden patiënten en een effectieve praktijkvoering. Om dit keurmerk te behouden verbeteren wij voortdurend onze zorg en om te voldoen aan de kwaliteitseisen die onze beroepsgroep aan ons stelt.