De praktijkondersteuners (poh) – Huisartsenpraktijk Druten Centrum – Druten
Header afbeelding
Heuvel 3a 6651 DA Druten Tel:0487-512423

De praktijkondersteuners (poh)

Praktijkondersteuners Somatiek

De praktijkondersteuner is een paramedisch functionaris op HBO-niveau, die is opgeleid om in de huisartsenpraktijk bepaalde taken van de huisarts over te nemen. Zij voert uitsluitend taken uit onder supervisie van de huisarts en richt zich voornamelijk op de begeleiding van de chronisch zieke patiënt. De praktijkondersteuners werken alleen op afspraak.

Praktijkondersteuners GGZ

De praktijkondersteuner GGZ heeft kennis en ervaring op het gebied van uiteenlopende psychische klachten en psychiatrische aandoeningen. De huisarts kan naar hem/haar verwijzen voor verdere inventarisatie van de problemen, voor diagnostiek en/of voor begeleiding. Er vindt regelmatig overleg plaats met de eigen huisarts. Zo nodig wordt de patiënt alsnog verwezen naar een andere zorgverlener/zorginstelling. Ook deze praktijkondersteuners werken alleen op afspraak. Vergoeding vindt plaats op grond van de basiszorg huisartsgeneeskunde en wordt volledig, zonder eigen risico, vergoed door uw zorgverzekeraar.