Inschrijven & Arene – Huisartsenpraktijk Druten Centrum – Druten
Header afbeelding
Heuvel 3a 6651 DA Druten Tel:0487-512423

Inschrijven & Arene

Voorlopig is er voor nieuwe patiënten in Druten een ander systeem van huisartsenzorg

Sinds zomer 2022 nemen huisartsenpraktijken Druten Zuid en Druten Centrum geen
nieuwe patiënten meer aan. Zij doen dat om goede zorg voor de huidige
patiëntenpopulatie te kunnen waarborgen. Wie in deze regio een nieuwe huisarts
zoekt komt daarom nog even in een ander systeem van huisartsenzorg terecht.
Tot aan de komst van een nieuwe huisartsenpraktijk zal Arene een oplossing bieden.
Deze organisatie is gespecialiseerd in het bieden van digitale
huisartsenzorg op plaatsen waar geen huisartsen (meer) beschikbaar zijn.

Nieuwe bewoners van Druten kunnen zich bij Arene inschrijven.
Arene biedt zorg, door middel van telefonisch advies, e-consulten,
beeldbelconsulten enzovoort. Zodra er een fysieke beoordeling nodig wordt geacht,
zal de hulp ingeroepen worden van de lokale huisartsen. Meer informatie is te
vinden op www.arene.nl.

In de ideale wereld heeft iedereen in Nederland een huisarts. Iemand die kundig,
laagdrempelig en betrokken is. Iemand die jou, je familie en je geschiedenis kent en
die bekend is met de mogelijkheden in de regio als er andere zorg nodig is. In de
afgelopen jaren is er echter steeds meer op het bord van de huisarts gekomen.
Administratieve lasten, toename van zorgvragen door taakverschuiving binnen de
zorg, beperkingen in uitbreiding praktijkruimte, de vergrijzing en de
bevolkingsgroei, hebben ook in Druten de huisartsenzorg onder druk gezet.
De Drutense huisartsen benadrukken dat dit slechts een tijdelijke oplossing is en
dat de huisartsen van een nieuwe praktijk de zorg van Arene zullen overnemen.

Inmiddels is bekend dat er IN HET NAJAAR EEN NIEUWE HUISARTSENPRAKTIJK
komt voor de inwoners van Druten.

Degenen die zich hebben INGESCHREVEN BIJ ARENE ZULLEN ALS EERSTE
WORDEN INGESCHREVEN bij deze praktijk en weer een EIGEN HUISARTS hebben!

Zo kan er weer een situatie terugkeren waarin iedereen in Druten weer toegang heeft tot huisartsenzorg zoals
die bedoeld is: dichtbij huis en in een vertrouwensrelatie.