Inschrijven & Arene – Huisartsenpraktijk Druten Centrum – Druten
Header afbeelding
Heuvel 3a 6651 DA Druten Tel:0487-512423

Inschrijven & Arene

Voorlopig is er voor nieuwe patiënten in Druten een ander systeem van huisartsenzorg

Sinds zomer 2022 nemen huisartsenpraktijken Druten Zuid en Druten Centrum geen
nieuwe patiënten meer aan. Zij doen dat om goede zorg voor de huidige
patiëntenpopulatie te kunnen waarborgen. Wie in deze regio een nieuwe huisarts
zoekt komt in een ander systeem van huisartsenzorg terecht.
Huisartsenzorg moet beschikbaar zijn voor iedereen. Grote druk op de bestaande
praktijken dwingt echter tot een andere organisatie van de zorg voor nieuwe
patiënten. Deze oplossing is tijdelijk, want er worden tegelijkertijd voorbereidingen
getroffen om de vestiging van een nieuwe huisartsenpraktijk te vergemakkelijken
Tot die tijd echter zal Arene, een digitale huisartsenpraktijk, een goede oplossing
bieden. Deze organisatie is gespecialiseerd in het bieden van digitale huisartsenzorg
op plaatsen waar geen huisartsen (meer) beschikbaar zijn.
Nieuwe bewoners van Druten kunnen zich bij Arene inschrijven.
Arene biedt digitale zorg, door middel van telefonisch advies, e-consulten,
beeldbelconsulten enzovoort. Zodra er een fysieke beoordeling nodig wordt geacht,
zal de hulp ingeroepen worden van de lokale huisartsen. Meer informatie is te
vinden op www.arene.nl.
In de ideale wereld heeft iedereen in Nederland een huisarts. Iemand die kundig,
laagdrempelig en betrokken is. Iemand die jou, je familie en je geschiedenis kent en
die bekend is met de mogelijkheden in de regio als er andere zorg nodig is. In de
afgelopen jaren is er echter steeds meer op het bord van de huisarts gekomen.
Administratieve lasten, toename van zorgvragen door taakverschuiving binnen de
zorg, beperkingen in uitbreiding praktijkruimte, de vergrijzing en de
bevolkingsgroei, hebben ook in Druten de huisartsenzorg onder druk gezet.
De Drutense huisartsen gaan er nadrukkelijk vanuit dat dit slechts een tijdelijke
oplossing is. Met de komst van een derde huisartsenpraktijk in de nabije toekomst,
die de zorg van Arene weer zal kunnen overnemen, kan er weer een situatie
terugkeren waarin iedereen in Druten weer toegang heeft tot huisartsenzorg zoals
die bedoeld is: dichtbij huis en in een vertrouwensrelatie