Medicatie mee op reis & rijbewijskeuring – Huisartsenpraktijk Druten Centrum – Druten
Header afbeelding
Heuvel 3a 6651 DA Druten Tel:0487-512423

Medicatie mee op reis & rijbewijskeuring

Medicatie mee op reis,

Gebruikt u medicijnen en gaat u op reis? Dan wilt u weten of een medicijnverklaring verplicht is. Dit hangt af van uw medicijn, het land waar u naartoe reist en hoelang u reist. Om antwoord op deze vragen te krijgen kunt u het beste op de site van het CAK kijken.
Voor de schengenlanden wordt gebruik gemaakt van een standaard formulier. Dit formulier vult u zelf in en dient u ruim voor vertrek bij ons in te leveren, zo kunnen wij zorgen dat de informatie gecontroleerd en getekend wordt. Na ondertekening door de huisarts kunt u het formulier op sturen naar het CAK. Het formulier dient u 4 weken voor de vertrekdatum naar het CAK te worden opgestuurd, zorg er dus voor dat u 5 weken voor uw vertrek het formulier bij ons inlevert.

 

Rijbewijskeuring,

Binnen onze praktijk voeren wij geen rijbewijskeuringen uit, wij verwijzen bijvoorbeeld naar Ommert Medisch Advies in Druten of Antoinette van Summeren in Horssen. Wel kunt u bij ons terecht wanneer het CBR om aanvullende informatie vraagt over uw gezondheid.

 

Let op: In beide gevallen kan het zijn dat wij extra kosten voor deze formulieren in rekening brengen omdat dit niet onder de basis huisartsenzorg valt. De hoogte hangt af van de benodigde tijd van de arts. 

 

 

Verklaringen,

Een behandelend arts mag géén medische verklaring afgeven over zijn eigen patiënten, omdat een verklaring een waardeoordeel bevat. Een onafhankelijke arts mag dit wel doen.

Om patiënten uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft heeft de KNMG het zogenaamde ‘weigeringsbriefje’ opgesteld. Voor u zelf, of voor de instantie die hierom vraagt.

Deze is beschikbaar in vier talen: Nederlands, Engels, Turks en Arabisch.

Voor meer informatie kijk op de site van KMMG