Klachtenregeling – Huisartsenpraktijk Druten Centrum – Druten
Header afbeelding
Heuvel 3a 6651 DA Druten Tel:0487-512423

Klachtenregeling

Een goed contact met uw huisarts en de praktijkmedewerkers is belangrijk. Wij proberen daarom zo goed mogelijk in te spelen op uw hulpvraag. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, dan zouden wij het op prijs stellen als u uw klacht met de betrokken huisarts, praktijkondersteuner of assistente bespreekt. Wij kunnen dan samen met u naar een oplossing zoeken. Alleen wanneer we op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen we proberen het voor u op te lossen.

Klachtenafhandeling

U kunt uw klacht kenbaar maken door bijvoorbeeld het klachtenformulier in te vullen (Klachtenformulier). Wanneer u het formulier heeft ingevuld kunt u deze afgeven bij de balie op onze praktijk. Een van de huisartsen zal vervolgens contact met u opnemen voor een gesprek.

Waarnemende huisartsen hebben een eigen klachtenregeling. Mocht de klacht een waarnemend huisarts betreffen dan zullen wij zorgen dat het klachtenformulier bij de betreffende arts terecht komt.

Komt u er samen met de huisarts niet uit?

Soms komt het voor dat u er samen niet uit komt. In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of problemen kan bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Een onafhankelijke geschilleninstantie, bestaande uit een voorzitter (jurist), leden namens de patiënten en leden namens de huisartsen, kan ook bemiddelen en zo nodig een bindend oordeel geven.

U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE of u kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer 088 0229100.