Corona en vaccinatie – Huisartsenpraktijk Druten – Druten
Header afbeelding
Heuvel 3a 6651 DA Druten

Corona en vaccinatie

Voor de 3e vaccinatie krijgt u vanzelf een oproep vanuit de GGD. Wij hebben hier geen invloed op en kunnen er niet  voor zorgen dat u eerder aan de beurt bent. 

 

Op https://www.steffie.nl/corona/ vindt u eenvoudige uitleg over het coronavirus

In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd.

Of kijk op Thuisarts.nl  voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

Meer informatie over het coronavaccin vindt u ook op de website: www.rijksoverheid.nl/coronavaccinatie

Telefoonnummer: 0800-1351 (algemeen informatienummer over het coronavirus) dagelijks bereikbaar van 8:00 – 20:00 uur.


Registratie vaccinatie

Bij het zetten van de vaccinatie geven huisartsen patiënten een registratiekaartje mee, met daarop een sticker met de informatie over het vaccin dat ze hebben ontvangen. Als patiënten dat willen en al een vaccinatiepaspoort hebben, kan die sticker ook in het vaccinatiepaspoort worden geplakt, of patiënten bewaren het hele kaartje zelf in het vaccinatiepaspoort, of plaatsen een foto van het kaartje een de app Vaccinatieboekje. Dat was al zo de afgelopen maanden en dat blijft zo.

Bij het plakken van de sticker in het vaccinatiepaspoort is een paraaf van de arts voldoende. Het zetten van een stempel is niet noodzakelijk. Daarin hoeft niets te veranderen, ook al hebben GGD’en nu besloten dat zij stempels gaan zetten. Het maakt voor de waarde van het vaccinatiebewijs niet uit.

Als patiënten gewoon zelf het registratiekaartje dat ze al hebben gekregen goed bewaren, dan heeft dat dezelfde waarde als dat ze het in het vaccinatiepaspoort (laten) plakken. We hebben dit door het RIVM ook nogmaals bevestigd gekregen. Dit is dus het voorlopige bewijs van uw vaccinatie.

Het gele vaccinatiepaspoort heeft geen officiële status als het om de covid-vaccinaties gaat. Er wordt op Europees niveau gewerkt aan een vaccinatiebewijs dat wel rechtsgeldig is. Inmiddels is het mogelijk om op de app CoronaCheck met uw DigiD uw vaccinatiegegevens te laden. Dit wordt dan vanaf 1 juli een geldig Europees bewijs van vaccinatie. Heeft u geen smart-phone? Ook een papieren bewijs is mogelijk. Zie voor meer informatie https://coronacheck.nl/nl/.

Er zijn technische problemen geweest bij de link tussen RIVM en huisartsensystemen waardoor de registratie niet altijd vlekkeloos is verlopen. Mocht een door ons gegeven vaccinatie niet geregistreerd staan, laat het ons dat weten. Mogelijk kunnen wij het alsnog voor u regelen.


Corona informatie

Op de site van Pharos kunt u de informatie vinden over de actuele informatie en richtlijnen vinden over het coronavirus.

Heeft u milde klachten, zoals neusverkouden, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging/koorts, of verlies van reuk of smaak? Laat u testen via de GGD en blijf thuis tot de uitslag bekend is. Telefoonnummer GGD: 0800 – 1202. Zie ook https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen. De huisarts heeft geen rol in deze testen. Indien de test negatief is, mag u weer naar buiten en contact met anderen hebben.

De huisartsenpraktijk is beperkt open. Om besmettingen te voorkomen en m.n. om kwetsbare mensen te beschermen, zien we zo min mogelijk mensen op de praktijk. Zo mogelijk geven we telefonisch of via het patiënten-portaal advies. Daarom vragen we u:

  • Kom NIET zonder afspraak naar de praktijk. Kom liefst alleen, alleen als dat noodzakelijk is met 1 begeleider.
  • Bij ernstig ziek zijn of benauwdheidBEL met de praktijk. Indien nodig wordt u beoordeeld met extra beschermende maatregelen.
  • Heeft u een afspraak, wacht dan zo mogelijk in overleg met de assistente buiten of in de auto (met mobiel bij de hand). In de wachtkamer is plaats voor maximaal 7 patiënten.
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
  • We volgen de adviezen van het NHG en RIVM. Vanaf 6 november is het weer verplicht een mondkapje te dragen. We vragen u bij komst naar de praktijk wel altijd een eigen mondkapje mee te nemen.
  • Een deel van de controles van patiënten met een chronische ziekte wordt zo mogelijk nog telefonisch gedaan om zo min mogelijk mensen in de praktijk te hebben. Bij klachten is het extra belangrijk dat u met de assistente overlegt of eerdere controle of beoordeling op het spreekuur van de huisarts nodig is.

Voor verdere informatie en vragen met betrekking tot het Corona-virus verwijzen we naar de site van het RIVM hierop staat informatie die betrouwbaar en up-to-date is. U kunt telefonisch contact opnemen met het landelijke informatienummer van het RIVM voor algemene vragen over het Corona-virus: 0800-1351. Ook kunt u voor vragen die gaan over klachten met betrekking tot het Corona-virus (COVID-19) op https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus kijken.

Deze tijd vergt van ieder van ons veel aanpassing. Uw gezondheid, maar ook die van uw kwetsbare medemens, staat voor ons voorop. We doen het samen. Dank voor uw medewerking en begrip.